Wersja emotikonów 11.0

Począwszy od wersji 11.0 Emoji, zestaw znaków emoji jest zsynchronizowany ze standardem Unicode i ma jeden system numerowania wersji. Wersja 11.0 została wydana 5 czerwca 2018 r. i zawierała 145 nowych emotikonów, zostały one również dodane do kodowania Unicode.

Po raz pierwszy w wersji 11.0 dodano emotikony opisujące kolor i strukturę włosów.

Inne wersje — Emoji w wersji 1.0 , Emoji w wersji 2.0 , Emoji w wersji 3.0 , Emoji w wersji 4.0 , Emoji w wersji 5.0 , Emoji w wersji 12.0 , Emoji w wersji 12.1 , Emoji w wersji 13.0 , Emoji w wersji 13.1 , Emoji w wersji 14.0 .

Czcionka Symbola była dostępna we wszystkich emotikonach przed wersją 10.0 Emoji i była czcionką domeny publicznej. Począwszy od Emoji w wersji 11.0 w 2018 roku, Symbola jest chroniona prawem autorskim z zakazem komercyjnego wykorzystania i prac pochodnych.